Vaša rezervácia bola zrušená, tešíme sa ďalšiu návštevu.

Na Váš e-mail sme Vám poslali potvrdenie o zrušení.